Ceník

Ceny sjednáváme s každým klientem individuálně, v závislosti na předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb. Pro vedení účetnictví a daňové evidence preferujeme sjednaný měsíční paušál dle předpokládaného objemu dokladů, zahrnující výčet všech poskytovaných služeb.

Níže uvádíme orientační ceník našich nejčastěji poskytovaných služeb.

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob od 1500,- Kč

  s příjmy dle § 6 (zaměstnanci)

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob od 2500,- Kč

  s příjmy dle § 6 (zaměstnanci) s dalšími příjmy v § 8, § 9 či § 10 (příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu, ostatní příjmy)

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob od 3000,- Kč

  s příjmy dle § 7 (OSVČ), včetně zpracování přehledů

 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob od 5000,- Kč

  včetně sestavení účetních výkazů

 • Daňové přiznání k dani silniční od 1000,- Kč

  (do 3 ks vozidel – každé další vozidlo 200,- Kč)

 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí od 2000,- Kč
 • Vedení daňové evidence od 1000,- Kč / měsíc

  včetně zpracování přiznání k DPH

 • Vedení účetnictví od 1000,- Kč / měsíc

  včetně zpracování přiznání k DPH

 • Vedení účetnictví od 1000,- Kč / měsíc

  pro neplátce DPH

 • Zpracování mezd 250,- Kč / zaměstnanec / měsíc

  včetně zpracování a podání všech souvisejících měsíčních i ročních hlášení

 • Vyúčtování daně 1000,- Kč

  ze závislé činnosti

 • Vyúčtování daně 1000,- Kč

  vybírané srážkou

 • Daňové poradenství, konzultace, stanoviska od 1500,- Kč / za každou započatou hodinu